-= JSME TU PRO VÁS OD R.1992 =-   | Úvod | Mapa stránek | Napište nám | Kontakty |

K-9 (pro Android)

Jeden z hodně oblíbených programů pro mobilní zařízení (telefony, tablety) s operačním systémem Android.
Program je vyvíjen komunitou a je poskytovaný zdarma.
Program je v češtině.
Informaci o původu názvu a loga programu má Wikipedia (anglicky). .

Domovská stránka programu (Google Play)
Domovská stránka programu pro odborníky (GitHub - anglicky)Nastavení a návod

pro námi dodávaná řešení e-mailu pro firmy (ale řadu věcí lze uplatnit i obecně)

Některé parametry se po počátečním (polo)automatickém nastavení nastavují nebo upravují v rozšířených (upřesňujících) ručních nastaveních poštovního účtu.
Rozšířená (upřesňující) nastavení účtu jsou dostupná při pohledu na obsah účtu (např. Doručené pošty) kliknutím na ikonu "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu), pak na "Možnosti" - "Nastavení účtu". Otevře se okno, které níže označujeme jako "Nastavení účtu".
K různým možnostem nastavení účtu (např. "Vysypat koš", "Odstranit účet" a výše uvedené "Nastavení účtu") se lze také dostat delším přidržením názvu účtu na "Seznamu účtů", který je dostupný rovnou při startu K-9 nebo dvojím použitím šipky v levém horním rohu (vedle ikony programu) při zobrazení obsahu některé složky (např. Doručené pošty).


Návod na založení účtu

Při zakládání nového e-mailového účtu v K-9 nejprve zadejte e-mailovou adresu účtu (schránky), heslo k ní a zvolte "Další". Vyberte typ přístupu ke schránce - přijaté poště ("IMAP" nebo "POP3", viz níže). Položku "Uživatelské jméno" upravte do podoby shodné s Vaší e-mailovou adresou (doplňte zavináč a doménu).
Ostatní automaticky předvolené údaje upravte na hodnoty uvedené níže.
Zaškrtněte všechny tři volby "Používat v síti kompresi" a pokračujte volbou "Další". Proběhne kontrola nastavení přijímané pošty (viz níže poznámka o certifikátu), pokračuje se nastavením serveru odchozí pošty.
Upravte automaticky předvolené údaje na hodnoty uvedené níže a pokračujte volbou "Další" (viz poznámka o certifikátu).

Následuje nastavení nejzákladnějších možností účtu, podle způsobu přijímané pošty:
IMAP:
"Frekvence dotazování složky": základní nastavení "Nikdy" lze změnit na vhodný interval (má smysl jen není-li aktivní PUSH")
"Povolit připojení PUSH": Trvalé spojení se schránkou, server bude informovat hned, jak dorazí nová pošta (nastavení může zvyšovat spotřebu baterie mobilního zařízení)
POP3:
"Frekvence dotazování složky": základní nastavení "Nikdy" je nutno změnit na vhodný interval

Založení účtu se po poslední volbě "Další" dokončí vyplněním položek "Pojmenování účtu" (doporučujeme příslušnou e-mailovou adresu) a "Jméno" (které se bude zobrazovat jako odesilatel v odchozích zprávách).
Stiskněte tlačítko "Hotovo".

Pozn: Protože používáme zabezpečené (šifrované) připojení, může K-9 požadovat schválení certifikátu pro přijatou i odesílanou poštu.
V zobrazené výzvě zkontrolujte, že se jedná skutečně o certifikát vaší organizace a potvrďte volbu "Přijmout klíč".


Přijatá pošta

Nastavení se liší podle typu přístupu k poštovní schránce (účtu).
Tento typ se volí při zakládání každého poštovního účtu v K-9 (pro různé účty mohou být nastaveny různé typy přístupu).

IMAP

Doporučený typ přístupu.
Vlastnosti [klikněte pro rozbalení]
- Zprávy jsou uloženy ve schránce na serveru, do zákazníkova zařízení se stahuje jen záhlaví se základní informací o zprávě, její obsah až na vyžádání, nechtěnou zprávu lze rovnou dálkově smazat (úspora místa v zařízení)
- Zprávy lze na serveru archivovat
- Zprávy lze na serveru (ve schránce) třídit do složek, viditelných pak i v zákazníkově zařízení
- Se zprávami lze na dálku pracovat (jednotlivě nebo hromadně přesouvat mezi složkami nebo mazat)
- Ke zprávám (schránce) lze přistupovat z více zařízení (např. PC, mobil)
- Ke zprávám (schránce) lze přistupovat více způsoby (i přes webmail, který na námi dodávaných serverech je, stačí libovolný prohlížeč WWW stránek)
- Vhodné i pro přístup více osob ke zprávám ve stejné schránce

E-mail: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Server (IMAP): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS (vždy)
Typ ověření: PLAIN
Port: 993
Zjistit automaticky IMAP namespace: ano
Předpona cesty IMAP (IMAP namespace): ponechat prázdné
Zobrazit jen odebírané složky (existuje-li tato volba): ne
Viz také "IMAP složky" níže!

Doporučujeme si také správně zvolit "Nastavení účtu" - "Stahování pošty" - "Synchronizace mazání serveru". Základní nastavení je "Odstranit zprávy (v K-9), když je smaže server".
Mazání zpráv se také týká "Nastavení účtu" - "Stahování pošty" - "Odstranit smazané zprávy". Základní nastavení "Ihned" nedává zprávu do Koše, ale rovnou ji maže. Nastavení "Pouze ručně" přesune smazanou zprávu do Koše (v K-9 i ve schránce na serveru).


POP3

Typ určený k pouhému stahování e-mailů
Vlastnosti [klikněte pro rozbalení]
- Zprávy ze schránky (serveru) se do zákazníkova zařízení stahují celé a všechny najednou
- Ve schránce lze uchovat kopie stažených zpráv nebo je tam po stažení (nebo po určité době) smazat
- Žádná jiná práce se zprávami ve schránce není možná
- Na serveru (ve schránce) nelze vytvářet složky
- Jsou-li zprávy ze schránky staženy a současně smazány, není k nim už možný žádný jiný přístup (z jiného zařízení nebo z WWW prohlížeče přes webmail)

E-mail: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Server (POP3): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS (vždy)
Typ ověření: PLAIN
Port: 995

POZOR: U POP3 v K-9 nelze nastavit žádné "Ponechat zprávy na serveru" apod. Zprávy stažené do K-9 přes POP3 ve schránce na serveru vždy zůstávají, a to i po smazání v K-9. Toto základní chování lze změnit v "Nastavení účtu" - "Stahování pošty" - "Když smažu zprávu" - "Smazat na serveru".
Doporučujeme si také správně zvolit "Nastavení účtu" - "Stahování pošty" - "Synchronizace mazání serveru". Základní nastavení je "Odstranit zprávy (v K-9), když je smaže server".Odesílaná pošta

Server (SMTP): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS (vždy)
Port: 587 (možno i 465)
Požadovat přihlášení): ano
Autentizace (ověření): AUTOMATIC
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.czSložky


Obecně (přístup IMAP i POP3)

"Seznam všech složek" (pro zobrazení jejich obsahu) je dostupný použitím šipky v levém horním rohu (vedle ikony programu) při pohledu na obsah některé složky účtu, např. Doručené pošty.
Nebo ze "Seznamu účtů" jsou složky rovnou dostupné i ikonou vedle názvu účtu.

Složky lze v "Seznamu všech složek" také přesunovat nahoru delším přidržením názvu složky a dále "Nastavení složky" - "[x] Zobrazit v nejvyšší skupině".

Delším přidržením názvu složky v "Seznamu všech složek" jsou přístupné i další možnosti této složky, např. okamžité stažení obsahu ze schránky nebo (přes Nastavení složky) její třída (důležité zejména pro viditelnost složek IMAP).

V K-9 nelze v současné době žádné složky vytvářet a mazat.

Parametry všech složek obecně (pro daný účet) se nastavují v upřesňujících nastaveních účtu.
Rozšířená (upřesňující) nastavení účtu jsou dostupná při pohledu na obsah účtu (např. Doručené pošty) kliknutím na ikonu "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu), pak na "Možnosti" - "Nastavení účtu". Otevře se okno, které níže označujeme jako "Nastavení účtu".
Pokračujte dál volbou "Složky".


IMAP složky

Komunikace IMAP mezi schránkou a K-9 je vždy obousměrná.
Změny provedené v K-9 (smazání, přesuny zpráv) se projeví i ve schránce (na serveru) a budou viditelné i pro další IMAP programy (včetně webmailu), přistupující k této schránce.
A v K-9 se projeví změny, provedené ve schránce jinými programy (nebo webmailem).

Jednotlivým složkám existujícím ve schránce (na serveru) se v K-9 (a dalších programech) při přístupu IMAP "přihlašuje / odhlašuje odběr", tj. jednotlivé složky se "zviditelňují / zneviditelňují".
Nastavení "odběru" provedená v jednotlivých programech se vzájemně ovlivňují (resp. nastavení je jen jedno, uložené na serveru).

V K-9 nelze v současné době IMAP složky ve schránce vytvářet a mazat. Tuto činnost je nutno provést v jiném programu s IMAP přístupem nebo přes webmail.
V K-9 se pak v "Seznamu všech složek" použije přes ikonu "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) volba "Obnovit složky". Tím se do K-9 přidají nově vytvořené složky a zároveň se odstraní složky, které byly jiným programem (nebo webmailem) smazány.

Není-li v "Seznamu všech složek" viditelná nějaká existující složka, kterou vidět chcete, pak přes ikonu "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) volba "Složky" - "Zobrazit všechny složky", přidržet déle název příslušné složky, objeví se malé menu, v něm "Nastavení složky" - "Třída zobrazování složky 1.třída". Po návratu na "Seznam všech složek" opět zapnout zobrazování pouze složek 1.třídy výše uvedeným postupem.

K nastavení IMAP složek se lze v K-9 dostat přes "Nastavení účtu" - "Složky".

Naše nastavení standardních IMAP složek (servery do 2012) [klikněte pro rozbalení]
Aut.rozbalená složka: INBOX
Zobrazované složky: Všechny vyjma složek 2.třídy
Cílové složky pro přesun/kopii: Všechny vyjma složek 2.třídy
Prohledávané složky: Zobrazitelné
Název složky Archív: INBOX.Archiv
Název složky Koncepty: INBOX.Drafts
Název složky Odeslaná: INBOX.Sent
Název složky Nevyžádaná (spam): INBOX.Junk
Název složky Koš: INBOX.Trash
Pak jděte na "Seznam všech složek".
Delším přidržením názvu složky se otevřou její podrobnější volby, pokračujte vždy na "Nastavení složky".
U složek "Doručená", "K9mail-errors", "K odeslání" a u všech výše uvedených nastavte "Třída zobrazování složky: 1.třída". U všech ostatních nastavte "Třída zobrazování složky: Žádná (nebo 2.třída)".
Jděte znovu do "Nastavení účtu" - "Složky" a změňte
"Zobrazované složky: Jen složky 1.třídy"
"Seznamu všech složek" by pak měly být jen výše uvedené standardní složky a v závorce uveden jejich účel.
Tento relativně složitý způsob nastavovaní pro starší servery je důsledkem toho, že předávání parametrů IMAP složek mezi serverem a programem je normalizováno teprve pár let a starší servery ho neznají. Také jsou na nich složky vytvářené s ohledem na starší webmail (Squierrelmail).

Naše nastavení standardních IMAP složek (servery od 2013) [klikněte pro rozbalení]
Většina nastavení je už předvolena na správnou hodnotu, takže to pouze zkontrolujte a upravte ta tři vyznačená nastavení.
Aut.rozbalená složka: INBOX
Zobrazované složky: Jen složky 1.třídy [upravit]
Cílové složky pro přesun/kopii: Všechny vyjma složek 2.třídy
Prohledávané složky: Zobrazitelné [upravit]
Název složky Archív: Archiv [upravit]
Název složky Koncepty: Koncepty
Název složky Odeslaná: Odeslaná
Název složky Nevyžádaná (spam): Nevyžádaná
Název složky Koš: Koš

Duplicitní "počeštěné" názvy složek jsou na našich serverech pro kompatibilitu se starší verzí webmailu.
Tyto složky nikdy ničím NEMAŽTE, pouze jim v K-9 nastavte jinou než 1.třídu, aby se nezobrazovaly!Návod na další nastavení

V K-9 je možno nastavit celou řadu parametrů, ovlivňujících vzhled a chování K-9, a tím si tento program přizpůsobit potřebám a přáním každého uživatele.
Několik z těchto nastavení přímo doporučujeme prohlédnout.

Globální možnosti [klikněte pro rozbalení]

Ovlivňují vzhled a chování celého programu.

Dostupné jsou různými způsoby, přes:
- "Seznam účtů" - ikona "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu)- "Možnosti"
- "Seznam všech složek" - ikona "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) - "Globální možnosti"
- zobrazení obsahu složky - ikona "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) - "Globální možnosti"

"Zobrazení" - "Velikost písma": přizpůsobit, doporučená hodnota všude "Malý"
"Zobrazení" - "Skryj speciální účty": doporučená hodnota "[x]"
"Zobrazení" - "Výběrová zaškrtávací pole": doporučená hodnota "[x]", umožňuje hromadnou práci se zprávami, např. mazání nebo přesun
"Zobrazení" - "Zobraz obrázky u kontaktů": doporučená hodnota "[ ]", úspora místa v seznamu zpráv
"Zobrazení" - "Použít pozadí jako ukazatel nepřečtený": doporučená hodnota "[x]"
"Zobrazení" - "Zobrazení funkcí zpráv": vybrat funkce, doporučeno alespoň "Smazat"
"Ovládání" - "Potvrzování akcí": vybrat
"Různé" - "Obejít chybu Galerie": doporučená hodnota "[x]"
"Různé" - "Ukládat přílohy do...": doporučená hodnota externí SD karta (podle konkrétního zařízení) kvůli volnému místu v zařízení


Nastavení účtu [klikněte pro rozbalení]

Ovlivňují vzhled a chování jednoho konkrétního poštovního účtu.

Dostupné jsou různými způsoby, přes:
- "Seznam účtů" - delší přidržení názvu účtu - "Nastavení účtu"
- "Seznam všech složek" - ikona "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) - "Možnosti" - "Nastavení účtu"
- zobrazení obsahu složky - ikona "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) - "Možnosti" - "Nastavení účtu"

Obecně (IMAP i POP3)

"Čtení zprávy" - "Vždy zobrazovat obrázky": doporučená hodnota "Ne" (ochrana soukromí, úspora objemu stahovaných dat)

"Stahování pošty" - "Počet zobrazených zpráv": nastavit

"Odesílání zpráv" - "Výchozí položky nové zprávy": nastavit.
Volba "Kopii všech zpráv na adresu" ve skutečnosti znamená "Skrytou kopii všech zpráv na adresu", což se může hodit ("kopie sám sobě apod.").
Pozor, je přednastaven "reklamní" podpis.
Vzor podpisu také začíná standardní sekvencí "--[mezera][nový řádek]", podle normy se při odpovědi vše za touto sekvencí odstraňuje a na to je nutno pamatovat při umístění takového podpisu nad citovaný text. Lze si samozřejmě vytvořit podpis bez této sekvence.

"Odesílání zpráv" - "Formát zprávy": doporučená hodnota "Automaticky", ale někdo by mohl chtít i "HTML" ("hezký" formátovaný text)

"Odesílání zpráv" - "Odstranit podpis z citované odpovědi": doporučená hodnota "[x]"

"Odesílání zpráv": zkontrolovat i ostatní nastavení

"Úložiště": doporučená hodnota (kvůli volnému místu v zařízení) "Externí úložiště (SD karta)", pokud mobilní zařízení takovou možnost má

"Oznámení": zkontrolovat a případně upravit nastavení podle vlastní volby

"Hledání" - "Povolit hledání na serveru": doporučená hodnota "[ ]"

IMAP

"Stahování pošty" - "Frekvence dotazování složky": zvolit, má smysl jen když není nastaven PUSH, jinak "Nikdy"

"Stahování pošty" - "Složky řízené dotazováním": doporučená hodnota "Jen složky 1.třídy"

"Stahování pošty" - "Složky řízené serverem (PUSH)": doporučená hodnota "Jen složky 1.třídy", může mít vliv na větší spotřebu baterie zařízení. Jinak "Žádné" a nastavit "Frekvence dotazování složky"

"Stahování pošty" - "Synchronizace mazání serveru": doporučená hodnota "[x]"

"Stahování pošty" - "Když smažu zprávu": zvolit, doporučená hodnota "Smazat na serveru" v kombinaci s následujícím parametrem

"Stahování pošty" - "Odstranit smazané zprávy": doporučená hodnota "Pouze ručně" přesune zprávu do "Koše", hodnota "Ihned" zlikviduje zprávu rovnou (ovlivňováno i nastavením "Když smažu zprávu")

"Stahování pošty" - "Rozšířené" - "Dotazovat se při PUSH připojení": doporučená hodnota "[ ]"

POP3

"Stahování pošty" - "Frekvence dotazování složky": zvolit vhodný interval

"Stahování pošty" - "Složky řízené dotazováním": doporučená hodnota "Jen složky 1.třídy"

"Stahování pošty" - "Synchronizace mazání serveru": doporučená hodnota "[x]"

"Stahování pošty" - "Když smažu zprávu": zvolit, doporučená hodnota "Smazat na serveru"Návod na práci se zprávami


Zprávu lze otevřít krátkým klepnutím na políčko zprávy v přehledu zpráv (zobrazení obsahu složky, např. Doručená pošta).
Při otevřené zprávě je přes ikonu "|" v pravém dolním nebo horním rohu (nebo tlačítko Menu) dostupných pár základních možností dalšího zpracování zprávy.

Prohlížení zprávy se ukončí šipkou v levém horním rohu vedle ikony programu, prohlížení se tím vrátí na obsah složky.
Další použití této šipky přesune prohlížení na "Seznam všech složek".
Použití této šipky v "Seznamu všech složek" přesune prohlížení na "Seznam účtů".

Delším přidržením políčka zprávy v přehledu zpráv (zobrazení obsahu složky, např. Doručená pošta) se objeví menu s nabídkou více možností dalšího zpracování zprávy.

Vysypání Koše je přístupné přes volby, dostupné delším přidržením názvu účtu na "Seznamu účtů".

Jinak obecně je práce s K-9 celkem "samodokumentovaná" a po kratší praxi se s ním pracuje velmi dobře.
S bližšími dotazy na nastavení pro námi dodané servery se obraťte na naši firmu, rádi vám pomůžeme.

[+] O firmě ROPAK v.o.s.

Firma ROPAK v.o.s. má za sebou 30 let zkušeností se servisními a technickými službami pro výpočetní techniku a počítačové sítě, z toho od roku 1997 v oblasti Internetu a telekomunikací.

V současné době zajišťujeme nejen připojení k Internetu domácnostem i firmám a organizacím (rychlosti až do řádově stovek Mbit/s).
U nás získáte i řešení e-mailů, vnitřních sítí a dat pro firmy, ochranu před nevyžádanými a nebezpečnými e-maily (antispam), propojení sítí přes Internet (privátní sítě VPN), ekonomicky výhodné telefonování (pevné linky i VoIP), webkamery, správu sítí a serverů, další související služby, včetně odstraňování závad a problémů.

Poskytujeme kompletní služby pro zájemce o Internet i pro jeho uživatele.
Především pro Plzeň a okolí (Plzeňský kraj, západní Čechy), ale i jinde v ČR.Informace

28.03.2023

Změna sídla, korespondenční a fakturační adresy:
Na Roudné 443/18
301 00  Plzeň
Podrobnosti na stránce Kontakty.

20.01.2023

Rušíme kancelář a plně přecházíme na home office.
Náplň a rozsah naší činnosti zůstává beze změny.
Podrobnosti na stránce Kontakty.


Aktualizováno 20.ledna 2023