-= JSME TU PRO VÁS OD R.1992 =-   | Úvod | Mapa stránek | Napište nám | Kontakty |

Thunderbird (pro Windows, Linux)

Velmi kvalitní program, vytvářený mezinárodní komunitou Mozilla (stejně jako populární prohlížeč stránek Firefox) a poskytovaný zdarma.
Jeho množství vestavěných možností a vlastností lze rozšířit nahráním dalších programových doplňků.
Do Thunderbirdu lze také převést (importovat) stávající e-maily (a většinou i Adresář) z jiných programů.

Domovská stránka programuNastavení

pro námi dodávaná řešení e-mailu pro firmy (ale řadu věcí lze uplatnit i obecně)

Některé parametry se po počátečním (polo)automatickém nastavení nastavují nebo upravují v rozšířených (upřesňujících) ručních nastaveních poštovního účtu.
Rozšířená (upřesňující) nastavení účtu jsou dostupná kliknutím na název účtu v levém sloupci programu, pak na zobrazeném hlavním poli přes "Účty" - "Zobrazit nastavení pro tento účet". Otevře se samostatné okno, které níže označujeme jako "Nastavení účtu".


Založení účtu

Při zakládání nového e-mailového účtu v Thunderbirdu zvolte možnost "Přeskočit průvodce a použít existující e-mail".
Vyplňte Vaše jméno (tak, jak se má zobrazovat v hlavičce odesílaných e-mailů), Vaši e-mailovou adresu a heslo ke schránce.
Stiskněte tlačítko "Pokračovat" a vyčkejte, až Thunderbird ukončí automatické prohledávání.
Zvolte typ přístupu ke schránce - přijaté poště ("IMAP" nebo "POP3", viz níže) a stiskněte tlačítko "Ruční nastavení".
Položku "Uživatelské jméno" upravte do podoby shodné s Vaší e-mailovou adresou (doplňte zavináč a doménu).
Ostatní automaticky předvolené údaje upravte na hodnoty uvedené níže. Pozor, některé volby se bohužel automaticky vzájemně ovlivňují a nastavení je nutno vhodně zkombinovat. Nejlépe je nastavovat v pořadí "SSL", "Port" (většinou stačí zkontrolovat), "Autentizace".
Stiskněte tlačítko "Hotovo".

Pozn: Protože používáme zabezpečené (šifrované) připojení, může Thunderbird požadovat schválení certifikátu pro přijatou i odesílanou poštu.


Přijatá pošta

Nastavení se liší podle typu přístupu k poštovní schránce (účtu).
Tento typ se volí při zakládání každého poštovního účtu v Thunderbirdu (pro různé účty mohou být různé typy přístupu).

IMAP

Doporučený typ přístupu.
Vlastnosti [klikněte pro rozbalení]
- Zprávy jsou uloženy ve schránce na serveru, do zákazníkova zařízení se stahuje jen záhlaví se základní informací o zprávě, její obsah až na vyžádání, nechtěnou zprávu lze rovnou dálkově smazat (úspora místa v zařízení)
- Zprávy lze na serveru archivovat
- Zprávy lze na serveru (ve schránce) třídit do složek, viditelných pak i v zákazníkově zařízení
- Se zprávami lze na dálku pracovat (jednotlivě nebo hromadně přesouvat mezi složkami nebo mazat)
- Ke zprávám (schránce) lze přistupovat z více zařízení (např. PC, mobil)
- Ke zprávám (schránce) lze přistupovat více způsoby (i přes webmail, který na námi dodávaných serverech je, stačí libovolný prohlížeč WWW stránek)
- Vhodné i pro přístup více osob ke zprávám ve stejné schránce

E-mail: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Server (IMAP): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS
Port: 993
Autentizace (ověření): Heslo, zabezpečený přenos
Viz také "IMAP složky" níže!


POP3

Typ určený k pouhému stahování e-mailů
Vlastnosti [klikněte pro rozbalení]
- Zprávy ze schránky (serveru) se do zákazníkova zařízení stahují celé a všechny najednou
- Ve schránce lze uchovat kopie stažených zpráv nebo je tam po stažení (nebo po určité době) smazat
- Žádná jiná práce se zprávami ve schránce není možná
- Na serveru (ve schránce) nelze vytvářet složky
- Jsou-li zprávy ze schránky staženy a současně smazány (standardní nastavení), není k nim už možný žádný jiný přístup (z jiného zařízení nebo z WWW prohlížeče přes webmail)

E-mail: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.cz
Server (POP3): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS
Port: 995
Autentizace (ověření): Heslo, zabezpečený přenosOdesílaná pošta

Server (SMTP): mail.vase_domena.cz
Zabezpečení: SSL/TLS
Port: 465
Server vyžaduje ověření (přihlášení): ano
Autentizace (ověření): Heslo, zabezpečený přenos
Uživatelské jméno: jmeno_uzivatele@vase_domena.czSložky


Obecně (přístup IMAP i POP3)

Složky se nastavují v upřesňujících nastaveních účtu.
Rozšířená (upřesňující) nastavení účtu jsou dostupná kliknutím na název účtu v levém sloupci programu, pak na zobrazeném hlavním poli přes "Účty" - "Zobrazit nastavení pro tento účet". Otevře se samostatné okno, které níže označujeme jako "Nastavení účtu".

Odeslaná pošta: "Nastavení účtu" - "Kopie a složky" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Automaticky při odesílání poštovní zprávy" - [x] "Uložit kopii do složky" - (o) "Složka Odeslaná pošta v" - název účtu

Archiv: "Nastavení účtu" - "Kopie a složky" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Archiv zpráv" - [x] "Uchovávat archiv zpráv v" - (o) "Složka Archiv v" - název účtu

Koncepty: "Nastavení účtu" - "Kopie a složky" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Koncepty a šablony" - "Uchovávat koncepty zpráv v" - (o) "Složka Koncepty v" - název účtu

Šablony: "Nastavení účtu" - "Kopie a složky" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Koncepty a šablony" - "Uchovávat šablony zpráv v" - (o) "Složka Šablony v" - název účtu

Nevyžádaná: "Nastavení účtu" - "Nevyžádaná pošta" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Navazující akce" - [x] "Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do" - (o) "Složka Nevyžádaná na" - název účtu


IMAP složky

Komunikace IMAP mezi schránkou a Thunderbirdem je vždy obousměrná.
Změny provedené v Thunderbirdu (smazání, přesuny zpráv) se projeví i ve schránce (na serveru) a budou viditelné i pro další IMAP programy (včetně webmailu), přistupující k této schránce.
A v Thunderbirdu se projeví změny, provedené ve schránce jinými programy (nebo webmailem).

Přihlašování/odhlašování IMAP složek

Jednotlivým složkám existujícím ve schránce (na serveru) se v Thunderbirdu (a dalších programech) při přístupu IMAP "přihlašuje / odhlašuje odběr", tj. jednotlivé složky se "zviditelňují / zneviditelňují".
Nastavení "odběru" provedená v jednotlivých programech se vzájemně ovlivňují (resp. nastavení je jen jedno, uložené na serveru).
V Thunderbirdu lze IMAP složky ve schránce také vytvářet a mazat.

K nastavení IMAP složek se lze v Thunderbirdu dostat kliknutím na název účtu v levém sloupci programu, pak na zobrazeném hlavním poli přes "Nastavení" - "Odebírání složek pošty" (otevře se samostatné okno). V "Seznam složek" rozkliknout "INBOX".

Naše nastavení standardních složek [klikněte pro rozbalení]
[x] Archiv
[x] Drafts
[x] Junk
[ ] Koncepty
[ ] Odeslane
[ ] Odpad
[x] Sent
[ ] Spam
[x] Templates
[x] Trash
Standardní složky, které případně neexistují a mají být "zaškrtnuté", vytvoří Thunderbird při prvním pokusu o jejich užití a také je hned přihlásí.
Duplicitní "počeštěné" názvy složek jsou na našich serverech pro kompatibilitu se starší verzí webmailu.
Tyto složky nikdy NEMAŽTE, pouze odhlašte, pokud je nepotřebujete (např. pro webmail)!

Je možné nastavit, aby se v levém sloupci (pod názvem účtu) zobrazovaly pouze přihlášené složky:
"Nastavení účtu" - "Nastavení serveru" (vlevo pod názvem účtu) - "Nastavení serveru" (v novém okně) - "Rozšířené" - [x] "Zobrazit pouze odebírané složky"

IMAP složka "Koš"

Koš: "Nastavení účtu" - "Nastavení serveru" (levý sloupec pod názvem účtu) - "Nastavení serveru" (v novém okně) - "Při odstranění zprávy" - (o) "Přesunout zprávu do koše"
Toto nastavení (a použitou složku) NEMĚNIT!!!
Případná změna je kvůli chybě v Thunderbirdu nevratná, Koš bude nedostupný a jediná možnost nápravy je smazání a znovuvytvoření účtu v Thunderbirdu!!!
Příslušná přihlášená složka pro Koš je "Trash", ale nemažte duplicitní složku "Odpad" (kvůli webmailům). Můžete ji odhlásit, pokud ji pro (starší) webmail nepotřebujete.
S bližšími dotazy na nastavení pro námi dodané servery se obraťte na naši firmu, rádi vám pomůžeme.Doporučené doplňky


Lighting doplní Thunderbird o funkce kalendáře
Provider for Google Calendar umožní synchronizaci kalendáře Lighting s účtem Google a tím i se zařízeními s operačním systémem Android (tablety, telefony)
Lightning Calendar Tabs zobrazí záložky, pomocí kterých je možné rychle přepínat aktuální období v kalendáři Lightning
Google Contacts zajistí přístup ke kontaktům v účtu Google a jejich oboustrannou synchronizaci (a tedy i se zařízeními s operačním systémem Android)
Thunderbird Conversations zobrazí zprávy tříděné do konverzací (obdobně jako Google) Copy Plain Text 2 umožní vykopírovat text z e-mailu bez jeho formátovacích vlastností (velikost, tloušťka, barva písma)
LookOut+ umožní práci s přílohami od e-mailových programů Microsoftu (winmail.dat)
IMAP Received Date zobrazuje při přístupu ke schránce protokolem IMAP skutečný čas příchodu zprávy na server

Signature Switch umožní přepínat různé varianty podpisu při psaní zprávy, nebo podpis vypnout
Send Later umožní nastavení času pozdějšího odeslání e-mailu
Follow Up umožní vrátit se ke zpracování zprávy (např. odpovědi) později v nastavený čas
Forward přidá k tlačítku "Přeposlat" a do místní nabídky zprávy možnosti "vloženě" a "jako přílohu"
Mail Redirect umožní přímo přesměrovat e-mailové zprávy na další příjemce (tzv. "bounce")
Subject Cleaner odstraňuje při odpovědi z Předmětu definované textové řetězce (např. Re:, Fwd:)
SMTP Control umožní snadnou ruční nebo automatickou volbu serveru pro odesílání pošty

AddressBookTab zajistí otevírání Adresáře v nové záložce
Display Contact Photo zobrazí obrázek odesílatele/příjemce při čtení či psaní zprávy, podporuje fotografie do místní složky a 'fotografii tváře' v záhlaví emailové zprávy
Enigmail umožní podepisování a šifrování odeslaných e-mailů pomocí OpenPGP a ověřování e-mailů došlých
MinimizeToTray revived umožní minimalizaci okna Thunderbirdu do systémové lišty
ThunderBrowse zajistí zobrazení přímo v Thunderbirdu pro stránky odkazované v e.mailu
Batch Copy vytvoří lokální kopii celé schránky (všech složek) protokolem IMAP

ExQuilla for Microsoft Exchange umožní přístup ke kontaktům a zprávám na Microsoft Exchange Serveru 2007 a novějších (není bezplatný)
Provider for Microsoft Exchange umožní používat v doplňku Lighting kalendáře ze serveru Microsoft Exchange 2007 a novějších
LDAP - View Groups Members umožní zobrazit obsah skupin adres z adresářového serveru LDAP (používají ho některá firemní prostředí)
iOS IMAP Notes umožní zobrazit a upravovat poznámky, přidané ve schránce k jednotlivým mailům zařízeními s iOS (Apple)
OutlookAlike přizpůsobí vzhled Thunderbirdu, aby vypadal podobně jako Outlook 2010

[+] O firmě ROPAK v.o.s.

Firma ROPAK v.o.s. má za sebou skoro 25 let zkušeností se servisními a technickými službami pro výpočetní techniku a počítačové sítě, z toho od roku 1997 v oblasti Internetu a telekomunikací.

V současné době zajišťujeme nejen připojení k Internetu domácnostem i firmám a organizacím (rychlosti až do řádově stovek Mbit/s).
U nás získáte i řešení e-mailů, vnitřních sítí a dat pro firmy, ochranu před nevyžádanými a nebezpečnými e-maily (antispam), propojení sítí přes Internet (privátní sítě VPN), ekonomicky výhodné telefonování (pevné linky i VoIP), webkamery, správu sítí a serverů, další související služby, včetně odstraňování závad a problémů.

Poskytujeme kompletní služby pro zájemce o Internet i pro jeho uživatele.
Především pro Plzeň a okolí (Plzeňský kraj, západní Čechy), ale i jinde v ČR.


Aktualizováno 16.února 2016